Новости

У Зајечару нова услуга социјалне заштите – лични пратилац детета

Центар за социјални рад „Зајечар“ обавештава јавност да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доделило Центру у Зајечару лиценцу за пружање нове услуге социјалне заштите на територији града Зајечара – услуге личног пратиоца детета. Услуга личног пратиоца детета је доступна детету/ученику са пребивалиштем на територији града Зајечара, под условом да је укуључено у васпитно-образовну установу или школу, коме је због здравствених проблема, телесног инвалидитета или вишеструких и сензорних потешкоћа потребна подршка за задовољавање основних потреба током наставе, продуженог боравка, ваннаставних активности и извођења наставе у природи и слично.

Активности личног пратиоца детета се планирају и реализују у складу са индивидуалним потребама детета/ученика у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, што укључује:

 1. Помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), припрему књига и опреме за васпитно-образовну установу, односно школу;
 2. Помоћ у заједници, што укључује:
 • Помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.);
 • Помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете/ученик са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала и сл.);
 • Одлазак на игралишта, односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке.

Наведене активности обављају се оним данима који су као радни дани за ученике одређени од стране надлежног Министарства за просвету, у две смене, у периоду од најдуже 8 сати у току радног дана.

За остваривање права на услугу личног пратиоца детета неопходна је следећа документација:

 • Извод из матичне књиге рођених за дете/ученика;
 • Фотокопија личне карте или очитана лична карта родитеља/старатеља;
 • Мишљење Интерресорне комисије о процени потребе за пружањем услуге личног пратиоца детету/ученику (не старије од 6 месеци) – оригинал или оверена фотокопија;
 • Потврда васпитно-образовне установе/школе да дете/ученик похађа васпитно-образовну установу, односно школу;
 • Доказ о приходима породице за претходна 3 месеца која претходе месецу подношења захтева;
 • Уверење Националне службе за запошљавање (за незапослене чланове породице);
 • Уверење Пореске управе o приходима који подлежу опорезивању према закону којим се уређује порез на доходак грађана.

Центар за социјални рад „Зајечар“ позива родитеље, односно законске заступнике, деце/ученика којима је потребна услуга личног пратиоца детета, да се обрате Центру за социјални рад у Зајечару ради одлучивања о остваривању права на ову услугу.

Седиште Центра за социјални рад “Зајечар” је у ул. Генерала Гамбете бр. 88, Зајечар, телефон 019/420-280. Радно време Центра је сваког радног дана од 08,00 часова до 15,30 часова.

Услуга лични пратилац детета се по први пут установљава на територији града Зајечара, па ће стручни тим Центра за социјални рад у циљу потпуног и правичног одлучивања, све приспеле пријаве почев од 25.11.2022.године до 23.12.2022.године, разматрати након наведеног периода.

Пријаве које буду пристигле након 23.12.2022.године, стручни тим разматраће у роковима прописаним законом и подзаконским прописима.

Повезане објаве

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button