Особље

Директор
Ненад Динуловић

Динуловић Ненад, дипл.правник из Зајечара, рођен је 21.05.1986.г. у Зајечару, где је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Нишу 2011.г. и стекао звање дипломираног правника. Динуловић Ненад има положен државни стручни испит и правосудни испит. У досадашњем раду стекао је преко тринаест година радног искуства у струци, радећи као стручни сарадник у Одељењу за привреду и друштвене делатности од 2011.г., затим на административно- техничким пословима за радна тела за Скупштину града Зајечара почев од новембра 2013.г. Такође, од децембра 2013.г. до марта 2014.г. био је распоређен на пословима шефа Одсека Стручне службе за скупштинске послове Скупштине града Зајечара, у периоду од марта 2014.г. до јуна 2017.г. обављао је јавну функцију заменика секретара Скупштине града Зајечара, након чијег престанка мандата је био распоређен на место начелника Стручне службе за скупштинске послове наведене Скупштине. Од децембра 2017.г. до фебруара 2020.г. обављао је послове шефа Одсека за опште послове и послове управљања људским ресурсима у Градској управи града Зајечара, након чега до данас обавља јавну функцију прво вршиоца дужности, а затим и директора Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару. Има стечен сертификат из области  оцењивања, запошљавања и стручног усавршавања запослених у једницама локалне самоуправе, из етике и интегритета, тренер је за „Младе у ризику“ а поседује и уверење за инструктора Републичке изборне комисије бирачким одборима. У досадашњем друштвеном животу био је члан радних тела Републичке изборне комисије и Градске изборне комисије Града Зајечара. Тренутно обавља послове секретара Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији града Зајечара и на функцији је секретара Градске изборне комисије града Зајечара, од 2020. године. Такође, члан је Надзорног одбора и Скупштине Удружења правника у социјалној заштити „Аргумент“. Ожењен је и отац једног детета.

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ: Биљана Милојевић -дипл.правник, стручни радник за  управно правне послове

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ 

СУПЕРВИЗОР

Љиљана Михајловић -дипл.специјална педагошкиња

 

ВОДИТЕЉ СЛУЧАЈА

Јелена Рајковић – дипл.социјална радница

Селена Цветковић Живковић -дипл.психолошкиња

Снежана Јовановић -дипл.педагошкиња

Тамара Радуловић -дипл.психолошкиња

Драженка Хинда -дипл.психолошкиња

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ

СУПЕРВИЗОР

Селена Цветковић Живковић -дипл.психолошкиња

ВОДИТЕЉ СЛУЧАЈА

Радмила Вељковић -социјална радница

Сања Жикић -дипл.психолошкиња

Биљана Милановић -дипл.педагошкиња

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

СТРУЧНИ РАДНИК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Ана Гутман -дипл.правница

Мерсељ Нуријевић -дипл.правник

Милош Лепојев -дипл.правник

ВОДИТЕЉ СЛУЧАЈА

Слађана Динић -дипл.социјална радница

Драгана Недељковић -социјална радница

Руководилац локалних услуга у заједници: Александар Поповић -дипл. психолог

Ивана Киров -дипл. социолошкиња, стручни радник на пословима планирања, развоја и извештавања

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО АДМИНИСТРАТИВНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Александар Диковић -дипл. економиста

Радмила Момчиловић -референт за финансијско- рачуноводствене послове

Анита Пешић -референт за правне, кадровске и административне послове

Ксенија Милаиновић -технички секретар

Дражен Ковијанић -возач

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Маја Савић -стручни радник за управно -правне послове

СЛУЖБА ПОМОЋИ У КУЋИ

РУКОВОДИЛАЦ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ: Александар Поповић -дипл.психолог

Сарадник на услугама у локалној заједници -Геронтодомаћица

Љиљана Стојановић

Розмирка Пешић

Андријана Братовић

Маја Живадиновић

Сузана Лукић

Тања Иванчов

Радмила Костић

Аница Богдановић

Слађана Станковић

Милена Грујић

Лимонка Цојић

СТРУЧНИ РАДНИК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Родољуб Митровић- дипл.правник

Вера Тасић -правница

Даница Нерадовић -дипл.економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Гордана Тошић -референт за правне, кадровске и административне послове

Милан Николић -возач Б категорије

УСЛУГА КЛУБОВА ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА

Соња Марковић Маџоски -домаћица Клуба за старе

Станислав Миковић -сарадник на услугама у лок.заједници

Сања Стојковић -финансијско-рачуноводствени сарадник

 

Елена Матковић -дипл. новинар-комуниколог, службеник за односе са јавношћу и маркетинг

УСЛУГА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

Рада Ниновић -референт за правне, кадровске и административне послове

СЛУЖБА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

Јелена Зечевић -дипл.педагошкиња

Милена Ивановић

Ирена Станковић

Сања Ивановић -референт за правне, кадровске и административне послове

 

 

 

 

Back to top button