Права и услуге

Подаци о услугама које ЦСР, у оквиру делокруга утврђеног законом, непосредно пружа заинтересованим физичким и правним лицима. У складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана Центар обезбеђује грађанима права од општег интереса које финансира буџет републике Србије и то: право на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за негу и помоћ другог лица, смештај у установу социјалне заштите, смештај у другу породицу, друге услуге социјалног рада.

Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета Града Зајечара финансирају се следеће услуге које су утврђене Одлуком о социјалној заштити грађана на територији града Зајечара:

 1. Право на помоћ у натури
 2. Право на накнаду трошкова здравствене заштите
 3. Право на накнаду трошкова сахране
 4. Услуга Дневни боравак у Клубу за стара лица
 5. Услуга помоћ у кући
 6. Право на новчану помоћ ради најнужније адаптације стана
 7. Услуга заштите жртава породичног насиља у «Сигурној кући«
 8. Услуге неодложне интервенције за заштиту деце од злостављања и занемаривања
 9. Услуга на привремени и интервентни смештај у прихватилиште, прихватну станицу или другу породицу
 10. Услуга социјално становање у заштићеним условима
 11. Услуга Дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
 12. Право на једнократну новчану помоћ
 13. Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 14. Право на бесплатан оброк у народној кухињи
 15. Лични пратилац детета
Back to top button